EV Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

TUGIISIK LAPSELE KOOLITUS

Majandustegevusteade on esitatud EHIS-esse
Õppemaksust tagastatakse 20 % — Maksu- ja Tolliamet

Kursuse kestvus — 240 ak.t. (s.h 160 ak.t. auditoorset tööd, 80 ak.t. praktikat) ja 30 ak.t. iseseisvat tööd.
Maksumus — 2180 euro

Õppejõud:
Jelena Parfjonova —
psühholoogiline kõrgharidus, psühholoog
Tereza Kipper psühholoogiline kõrgharidus
Eva Raud — meditsiiniline rakenduskõrgharidus
Anžela Melikhova — õigusteaduste doktor, jurist-konsultant
Jaana Palusaar  — RN MA — erakorralise meditsiini õde, intensiivõenduse spetsialist; Haridusteaduste magister (andragoogika)
Jelena Varunina — spetsialist eelkooliealiste laste hariduse alal, omab enam kui 10 aastast kogemust loomingulises töös lastega.

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

  • Sotsiaalpoliitika
  • Turvalise keskkonna tagamine lapsele
  • Eripedagoogika ja ps[hholoogia alused
  • Lapse kasvu ja arengu toetamine
  • Lapse tervisliku seisundi jälgimine, tervise edendamine, haige lapse eest hoolitsemine
  • Igapäevased lapse tegevused vastavalt eale, nende kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine
  • Koostöö perekonnas
  • Esmaabi andmine

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://ev.ee/est/tugiisik-lapsele//