EV Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

ARVUTIKURSUS EDASIJÕUDNUTELE

Sihtrühm: Kursus on mõeldud neile, kes soovivad täiendada iseseisva töö oskusi arvuti programmidega MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint), Windows 10, omandada vilumust Interneti ja e-posti kasutamisel, mis vastaks Tööandja nõuetele.

Koolituse eesmärk:

Anda õppijaile edasi kogemusi  praktiliste töövõtete osas kasutades rakendatavaid programme tööülesannete täitmiseks, sealhulgas :

– töö tabelarvutuse programmiga MS Excel, tase – edasijõudnud kasutaja;

– pilve andmete koostamine ja kasutamine ;

– Interneti keskkonna kommunikatsiooni lisarakenduste kasutamise alused (Teams, Messenger, Adobe, Instagram, Facebook);

– arvutiga kaasaskäivate seadmete (printer, nutitelefon) ohutu kaasamine

– võrguühenduste häälestamine;

– konkreetsele programmi kasutajale häälestamine (Windows 10);

Kestvus —  64 ak.t. (millest 50 ak.t. auditoorse ja praktilise töö tunnid ning 14 ak.tundi iseseisvat tööd)
Maksumus
6 inimest ja rohkem  —480 euro
3-5 inimest — 720 euro
2 inimest —960 euro
Individuaalõpe —1440 euro

Koolitajad:
Vassili Hromenkov (kõrgharidus, matemaatik-programmeerija)
Maria Terentyeva (kõrgharidus)

Arvutikursus edasijõudnutele Paldiskis (Rae 38, Paldiski linn, Lääne-Harju vald, Harjumaa)

Koolitajad:
Maria Terentyeva (kõrgharidus)
 

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

1. Tutvus  Google Play teenustega

2. Töö lisarakendustega, mis võimaldavad töötada Eesti Interneti avaruses

3. Windowsi häälestamine konkreetsele kasutajale:

4. Printerite kaasamine, draiverite mõiste, draiverite allalaadimine.

5. Nutitelefonide ja arvuti vastastikune mõju.

6. Mõiste „ kodune (lokaalne) võrk”, „koduse (lokaalse)võrgu” loomine ja hooldamine. 

7. Mõiste: andmete säilitamine „pilves”.

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://ev.ee/est/arvutikursuse-edasijoudnutele-oppekava/