EV Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Majandustegevusteade on esitatud EHIS-esse
Õppemaksust tagastatakse 20 % — Maksu- ja Tolliamet

AIAKUJUNDUSE TÄIENDKOOLITUS

Sihtgrupp: Koolitus  sobib inimestele, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi aiakujunduse valdkonnas. Samuti neile, kes soovivad iseseisvalt osutada maastikukujundaja teenust või sooritada Maastikuehitaja kutsestandardi tase 4 kutseeksamit.
Koolituse eesmärk: Tõsta õppurite kvalifikatsiooni ja anda oskus iseseisvaks tööks  maastikukujunduse alal. Valmistada ette õppijaid Maastikuehitaja kutsestandardi tase 4 kutseeksami sooritamiseks.

Kestvus — 56 ak.t. (46 ak tundi auditoorset ja praktilist tööd ja 10 ak. tundi iseseisvat tööd)
Maksumus — 874 euro
Koolitajad:
Jelena Dmitrova (kõrgharidus, praktik-spetsialist aiakujunduse valdkonnas)
Toomas Kirotar (kõrgharidus agronoomia valdkonnas)

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

  • Arvutil projekteerimine
  • Projekti vormistamine ja üleandmine tellijale
  • Eelarve koostamine
  • Maastiku  kujundamine. Maa-ala planeerimine
  • Kevadised tööd aias — teooria ja praktilised tööd
  • Kivi kasutamine aias

— teede ja väljakute kivikatted –materjali valik sõltuvalt tehnilistest tingimustest
— maapinna ettevalmistus
— materjali laotus
— erinevatest materjalidest kombineeritud sillutiste loomine
— kivirohkete aedade liigid (ergas (pidulik) lillepeenar, alpi muruplats jne)
— koha valik, ehitus, taimede valik vastavalt mullastikule ja klimaatilistele tingimustele

  • Vesi aias
  • Purskkaevud, ojad, kosed, tiigid
  • Teooria ja praktilised tööd
  • Koha valik vesiehitistele, materjalide valik, veeäärsed ja vesitaimed

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://ev.ee/est/aiakujunduse-taiendkoolitus/