EV Koolitus MTÜ A1, A2, B1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud saksa keele täienduskoolituse õppekava

Õppekavarühm: Võõrkeeled ja — kultuurid, saksa keel võõrkeelena

Õppejõud: Julia Kovšun (pedagoogiline kõrgharidus, saksa ja prantsuse keele õpetaja).