EV Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

ETTEVÕTLUSKOOLITUSE LÜHIKURSUS

Majandustegevusteade on esitatud EHIS-esse
Õppemaksust tagastatakse 20 % — Maksu- ja Tolliamet

Kursuse eesmärk: anda koolitatavatele ülevaade ettevõtlus- ja majanduskeskkonnast Eestis, pakkuda ettevõtte rajamiseks ja tegutsemiseks vajalikke teadmisi ja oskusi. Koolitus annab teadmised, miks on äriplaani koostamine ettevõtte loomisel oluline ning kuidas koostada eduka ja jätkusuutliku ettevõtte äriplaani.

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

Kestvus —  80 ak.t. auditoorset tööd ja 80 ak.t. iseseisvat tööd
Maksumus — 1280 euro

Õppejõud : Igor Korzoun — (majanduse kõrgharidus),
Doris Jaško — (kõrgharidus, raamatupidaja-praktik),
Anna Tsõpova — (majanduse kõrgharidus)
Anžela Melikhova — (kõrgharidus, jurist-konsultant),
Olga Sorkina — (majanduse kõrgharidus)

  • Sissejuhatus ettevõtlusesse, ettevõtlusvormid
  • Äriidee, äriidee analüüs, äriplaan
  • Toode ja turundus (turg, sihtgrupi valik, prognoos, müügi- ja jaotuskanalid, reklaam). Hinnakujunduse põhimõtted
  • Raamatupidamise põhialused ja maksunduse alused
  • Finantsplaneerimine (tulud ja kulud, kasumiaruanne, rahavogude plaan, finantsprognoosid)
  • Tööõigus (erinevad lepingute tüübid, poolte õigused ja kohustused)
  • Tööohutus ja –tervishoid, tuleohutus
  • EL ja riiklikud toetused ja tugistruktuurid
  • Personali juhtimise põhioskused
  • Äriplaanide kaitsmine

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://ev.ee/est/ettevotluskoolituse-luhikursus-2/