EV Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Excel baaskursus

Majandustegevusteade on esitatud EHIS-esse
Õppemaksust tagastatakse 20 % — Maksu- ja Tolliamet

 

Kestvus — 7 ak.tundi auditoorset tööd  ja 3 ak.t. iseseisvat tööd
Maksumus — 98 eurot

Õppejõud:
Nils Härsing — (kõrgharidus, õpetaja info-ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas)
Kristjan Normet (kõrgharidus, õpetaja info-ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas)

Koolituse eesmärgiks on anda osalejale esmased MS Exceli kasutamise oskused nii, et koolituse tulemusena oskab osaleja luua lihtsamaid arvutustabeleid, neid kujundada ja printida.

Koolituse lõpuks õppija:

  • koostab lihtsaid tabeleid, kujundab neid ja teeb väljatrükke;
  • tunneb andmetüüpe Excelis ja oskab neid muuta;
  • kasutab arvutamiseks Exceli funktsioone;
  • visualiseerib andmeid diagrammidega ja tingimusliku kujundusega;
  • analüüsib suuri tabeleid.

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://ev.ee/est/excel-baaskursus-2/