EV Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Excel baaskursus

Majandustegevusteade on esitatud EHIS-esse
Õppemaksust tagastatakse 20 % — Maksu- ja Tolliamet

 

Kestvus — 8 ak. tundi auditoorset tööd  ja 4 ak.t. iseseisvat tööd
Maksumus — 144 еurot
Individuaalõppe — 24 euro (hind 8 ak.t. eest — 192 euro)

Õppejõud:
Nils Härsing — (kõrgharidus, õpetaja info-ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas)
Kristjan Normet — (kõrgharidus, õpetaja info-ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas)
Vassili Hromenkov — (kõrgharidus, matemaatik-programmeerija)
Mihhail Jakovlev — (kõrgharidus)

Koolituse eesmärgiks on anda osalejale esmased MS Exceli kasutamise oskused nii, et koolituse tulemusena oskab osaleja luua lihtsamaid arvutustabeleid, neid kujundada ja printida.

Koolituse lõpuks õppija:

  • koostab lihtsaid tabeleid, kujundab neid ja teeb väljatrükke;
  • tunneb andmetüüpe Excelis ja oskab neid muuta;
  • kasutab arvutamiseks Exceli funktsioone;
  • visualiseerib andmeid diagrammidega ja tingimusliku kujundusega;
  • analüüsib suuri tabeleid.

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://ev.ee/est/excel-baaskursus-2/