EV Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

AutoCad

Majandustegevusteade on esitatud EHIS-esse
Õppemaksust tagastatakse 20 % — Maksu- ja Tolliamet

Kestvus — 70 ак.tundi auditoorset tööd ja 35 ak. tundi iseseisvat tööd
Maksumus — 1680 еurot
Õppejõud:
Žanna Kriger — (kõrgharidus, sisearhitekt)

Kursuse eesmärk – projekteerimise alused süsteemis AutoCAD, oskus töötada kahemõõtmeliste joonistega. Projektdokumentatsiooni töötlemine igas valdkonnas: masinaehitus, ehitus, arhitektuur jne.Kursuste käigus õpetatakse nii lihtsaid kui ka keerulisi võtteid jooniste koostamiseks, täiendavaid võimalusi süsteemi häälestamiseks, et saavutada maksimaalne töötulemus.

Kursuste lõpus õppur oskab:

  • kindlalt töötada süsteemis AutoCAD;
  • efektiivselt kasutada modelleerimise tehnoloogiat;
  • koostada tööjooniste elektroonset versiooni;
  • kasutada joonestamise baasvõtteid;
  • redigeerida ja muuta objekti omadusi;
  • valida teksti ja jooniste stiili;
  • vahetada andmeid ja fragmente jooniste vahel;
  • ette valmistada jooniste trükiversiooni ja komlekteerida jooniseid;
  • viia joonised välja trükkimiseks.

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://ev.ee/est/arvutikursused-2/