EV Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Majandustegevusteade on esitatud EHIS-esse
Õppemaksust tagastatakse 20 % — Maksu- ja Tolliamet

STANDARD BOOKS (HANSA RAAMA , STANDARDHANSA) 

Sihtrühm: Koolitus on suunatud eelkõige isikutele, kes soovivad omandada oskust töötada  programmis Standard Books (HansaRaama, Standard Hansa)
Koolituse eesmärk: Kursuse läbinu tunneb ja kasutab programmi Standard Books (HansaRaama, Standard Hansa).
Kestvus:  40 ak.t. (30 ak.tundi auditoorset tööd ja 10 ak.t iseseisvat tööd)
Maksumus: 480 eurot
Koolitaja: Ingrid Fedotova (kõrgharidus, raamatupidaja-praktik)

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

  • Programmiga töötamise printsiibid.
  • Kontoplaani loomine ja haldamine
  • Algdokumentide sisestamine programmi (kassa orderid, panga operatsioonid, arved, saatelehed jm)
  • Personali arvestus (töötasu arvestus, aruandvad isikud)
  • Klientide andmebaasi loomine
  • Ülevaade andmikest. Erinevate andmike täitmise erisused
  • Tulude ja kulude arvestus
  • Põhiaruanded
  • Dokumentide trükkimine

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://ev.ee/est/standard-books-2/