Õppekava nimetus: Florist-kujundaja koolitus

Õppekavarühm: Käsitöö

Koolitaja: Natalja Mihhaleva (majanduse rakenduskõrgharidus, meisterflorist, Venemaa floristide meistrivõistluste, Moskva floristide võistluse ja Kuldse Kuma võistluse tehnilise komisjoni esimees, Floristide Riikliku Gildi (Venemaa) liige FLORINT sertifitseerimissüsteemi järgi, rahvuslike konkursside kohtunik, „Edu Lill 2006“ auhinna võitja , „Tallinna Lilleball 2008“ võitja).
Sihtgrupp: Kursus on mõeldud neile, kes soovivad  iseseisvalt osutada floristi teenust ning sooritada Florist kutsestandardi, tase 4 või Meisterflorist kutsestandardi, tase 5 kutseeksamit.

1. Üldsätted
EV Koolitus MTÜ-u Florist-kujundaja koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest, Florist kutsestandardist, tase 4 ning Meisterflorist kutsestandardist, tase 5.
Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.

2. Eesmärk
Koolituse tulemusena on õppija suuteline iseseisvalt osutama floristi teenust ja omab vajalikke teadmisi Florist kutsestandardi, tase 4 või Meisterflorist kutsestandardi, tase 5 kutseeksami sooritamiseks.

3. Õpiväljundid
Kursuse läbinu:

  • kujundab kimpe, pärgi,
  • dekoreerib koduesemeid,
  • pakib kingitusi,
  • loob kodus pühade puhul kasutatavaid ehteid,
  • kujundab ruume ja esemeid kindla püha stiilis.

4. Õppe kogumaht
Õppekava näeb ette 420 ak.t. (millest 270 ak.t. auditoorse ja praktilise töö tunnid ning 150 ak.tundi iseseisvat tööd).

5. Koolituse sisu
Floristika ja kujundamise põhimõtted
Sissejuhatus lillekasvatusse. Vajalikud tööriistad ja nende kasutamine
Värskete lõikelillede eest hoolitsemine
Toataimede eest hoolitsemine
Kaasaegse lillekasvatuse põhistiilid
Kompositsiooni peamised elemendid
Proportsioonid floristikas. Kuldne suhe. Fibonacci numbrid. Pinge punkt. Tasakaal
Faktuur. Struktuur. Tekstuur
Sümmeetria. Asümmeetria. Rütm
Värv. Värviteooria. Värviring. Värvide kombinatsioonid ja värvisümboolika. Värvide kontrastid. Värvide harmooniad
Floristlik käsn (oaas). Oaasi tüübid. Taimse materjali kinnitamine oaasis
Oaas kuivatatud lilledele ja kunstlilledele. Materjali kinnitusviisid
Kimp looduslikust taimsest materjalist. Monteerimistehnika — spiraal
Kimp looduslikust taimsest materjalist. Monteerimistehnika — paralleelne
Raami kimbud. Raamistike tüübid. Kinnitusviisid
Suur dekoratiivtöö okstelt
Korvi valmistamine. Kompositsioonide vormid
Paralleelsed kompositsioonid. Paralleelsete kompositsioonide koostamise põhireeglid. Hooajalised kompositsioonid ja hooajalised värvikombinatsioonid
Rituaalne floristika. Matusekimp
Rituaalne floristika. Pärg. Pärgade peamised tüübid (teooria). Pärgade punumise tehnika (harjutamine). Materjali jaotamise põhimeetodid
Põhupärg. Pärgade kaunistamine (uusaasta, jõulud, lihavõtted, kevad — olenevalt aastaajast)
Klassikaline ümmargune pruudikimp
Tilgakujuline pruudikimp
Traat. Paigaldustehnika. Dekoratiivtraadist toodete valmistamine
Pakendamine. Pakendamise tüübid ja meetodid
Müügipsühholoogia
Kokku: 180 ak.t (sh. iseseisev töö 60 ak. t)

Interjööri kujundus  
Suur töö oksadest
Dekoratiivsed tööd oksadest
Pannoo
Lillekollaaž. Vaated. Teostustehnikad (teooria).
Lillekollaaži valmistamine. Harjuta
Tehnika «Dekupaaž»
Kokku: 75 ak.t (sh. iseseisev töö 25 ak. t)

Pulmafloristika
Pulmafloristika. Stiilid sündmuste kujundamisel
Ürituse hinnapakkumise analüüs. Visand. Akvarelli eskiisi loomine
Pulmakimbu ajalugu ja tüübid. Ümmargune pulmakimp portupuul
Klassikaline ümmargune pruudikimp. Monteerimistehnika — spiraal
Tilgakujuline bukett
Glamelia
Pulmaauto kaunistamine. Autode disainivõimalused oaasis. Kinnitusviisid
Pulmatarvikud: boutonnieres, käevõrud, pruudipärg
Pulmakimp käekoti või õhupalli kujul
Struktuurne pruudikimp
Kokku: 80 ak.t (sh. iseseisev töö 30 ak. t)

Jõulufloristika
Uusaasta ja jõulud. Uue aasta traditsioonid, sümbolite tähendus, värvitraditsioonid
Jõulupärg (riputatud või lauaplaadil)
Küünlad jõulufloristikas. Väärtus. Etikett. Meetodid küünalde kaunistamiseks ja kompositsiooni seadmiseks
Jõulukompositsioon küünaldega
Uusaasta ja jõululaua kompositsioonid
Loov jõulupuu. Ehitus, monteerimistehnikad ja tehnikad
Kokku: 50 ak.t (sh. iseseisev töö 25 ak. t)

Rituaalfloristika
Värvide tähendus rituaalses floristikas. Taimede sümboolika
Rituaalsed kimbud. Klassikaline matusekimp
Rituaalne kimp oaasis
Rituaalpärg. Klassikalised vormid. Materjali jaotamise põhimeetodid
Kaasaegsed vormid pärgade kujundamisel
Matusetööd urnide ja hauakivide kaunistamiseks
Kokku: 35 ak.t (sh. iseseisev töö 10 ak. t)

6. Õpingute alustamise tingimused
Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht.

7. Õppevorm
Florist-kujundaja koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-4 korda nädalas.
Õppekeel on vene keel.
Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 3 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

8. Õppemeetodid
Õppetöö viiakse läbi loengu, praktilise ja iseseisva töö vormis.

9. Hindamismeetod
Praktiline töö

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab praktilise töö.
Õppijale, kes on osalenud vähemalt 70% kontakttundides ja esitanud praktilise töö, mis on saanud koolitaja poolt positiivse hinnangu, väljastatakse tunnistus.
Õppijale, kes osales vähemalt 70% kontakttundides, kuid ei esitanud praktilise töö või ta ei saanud koolitajalt positiivset hinnangut, väljastatakse koolitusel osalemise kohta tõend.

11. Õppematerjal
Lektorite poolt koostatud konspektid. Kogu pakutav looduslik ja kunstmaterjal on koolituse hinna sees!

12. Õppekeskkonna kirjeldus
Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.
Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
On olemas tingimused liikumispuudega inimestele (kaldtee, inva-wc).

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Koolitus MTÜ poolt kaasatud koolitajatel on kõrgharidus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.