EV Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

ETTEVÕTLUSKOOLITUS

Majandustegevusteade on esitatud EHIS-esse
Õppemaksust tagastatakse 20 % — Maksu- ja Tolliamet

 


Kursuse eesmärk: anda koolitatavatele ülevaade ettevõtlus- ja majanduskeskonnast Eestis, pakkuda ettevõtte rajamiseks ja tegutsemiseks vajalikke teadmisi ja oskusi. Koolitus annab teadmised, miks on äriplaani koostamine ettevõtte loomisel oluline ning kuidas koostada eduka ja jätkusuutliku ettevõtte äriplaani.

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

Kestvus —  200 ak.t. auditoorset tööd ja 15 ak.t. iseseisvat tööd
Maksumus — 1800 euro

Õppejõud:
Igor Korzoun — (majanduse kõrgharidus)
Doris Jaško — (kõrgharidus, raamatupidaja-praktik)
Anna Tsõpova — (majanduse kõrgharidus)
Angela Melikhova — (kõrgharidus, jurist-konsultant)
Olga Sorkina — (majanduse kõrgharidus)

 • Ettevõtluse olemus, ettevõtja isiksuse omadused, äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid, nende erinevused
 • Äriidee analüüs, äriplaan ja selle koostamise põhimõtted ning äriplaani individuaalne  koostamine
 • Toode ja turundus (turg, sihtrühmad, nende prognoos, reklaam, müügi- ja jaotuskanalid)
 • Finantsplaneerimine (tulud-kulud, prognoosid, kassavooplaan, kasumiaruanne jmt)
 • Raamatupidamise põhialused
 • Maksunduse alused, maksustamine
 • Tööõigus (erinevad lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused)
 • Töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes
 • Ettevõtjale olulised infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused
 • Personali juhtimise põhioskused
 • Äriplaanide kaitsmine

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://ev.ee/est/ettevotluskoolitus-2/