EV Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
https://www.tootukassa.ee/et/teenused/karjaar-ja-koolitamine/koolituskaart

  • EV Koolitus MTÜ on läbinud Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri täienduskoolituse õppekavarühma Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine kvaliteedi hindamise 2023 a.

Majandustegevusteade on esitatud EHIS-esse
Õppemaksust tagastatakse 20 % — Maksu- ja Tolliamet

HOOLDUSTÖÖTAJA 

Sihtrühm: kursus on mõeldud neile, kes soovivad  iseseisvalt osutama hooldustöötaja teenust või sooritada hooldustöötaja kutsestandardi tase 3 kutseeksamit.
Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusena õppija on suuteline iseseisvalt osutama hooldustöötaja teenust ja omab vajalikke teadmisi hooldustöötaja kutsestandardi tase 3 kutseeksami sooritamiseks.

Kursuse kestvus — 276 ak.t (236 ak.t. auditoorset tööd ja praktikat ning 40 ak.t. iseseisvat tööd)
Maksumus — 2496 euro

Koolitajad:
Tereza Kipper — sotsiaalteaduse bakalaureuse kraad
Inga Semjonova — rakenduskõrgharidus, Tallinna Tervishoiu kõrgkool
Jaana Palusaar — RN MA — erakorralise meditsiini õde, intensiivõenduse spetsialist, Haridusteaduste magister (andragoogika)
Angela Melikhova — juriidiline kõrgharidus, andragoog
Doris Jaško — kõrgharidus, raamatupidaja-praktik

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

  • Suhtlemise, klienditeeninduse ja kutse-eetika alused
  • Abivajaja ja tema võrgustikuga kontakti loomine ja suhtlemine
  • Abivajaja tervist ja elukvaliteeti mõjutavate tegurite hindamine ja abivajaja toetamine
  • Abivajaja toimetuleku toetamine ning tervishoiu- ja rehabilitatsiooniteenuste korraldamine
  • Esmaabi
  • Abivajaja abistamine elamistoimingutes
  • Hooldustöötaja töö korraldamine

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://ev.ee/est/hooldustootaja/