EV Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

HOOLDUSTÖÖTAJA KOOS JUHENDATUD PRAKTIKAGA 

Majandustegevusteade on esitatud EHIS-esse
Õppemaksust tagastatakse 20 % — Maksu- ja Tolliamet

 

Kursuse kestvus — 156 ak.t. auditoorset tööd, 80 ak.t. praktikat ja 40 ak.t. iseseisvat tööd.
Maksumus — 1652 euro

Õppejõud:
Lilia Kerro — psühholoogiline kõrgharidus

Tereza Kipper — psühholoogiline kõrgharidus
Valeria Siminko psühholoogiline kõrgharidus
Inga Semenova rakenduskõrgharidus, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Ksenja Kordas — rakenduskõrgharidus, Tallinna tervishoiu kõrgkool, üldõendus
Anžela Melikhova — õigusteaduste doktor, jurist-konsultant
Jaana Palusaar  — RN MA — erakorralise meditsiini õde, intensiivõenduse spetsialist; Haridusteaduste magister (andragoogika)

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

  • Suhtlemise, klienditeeninduse ja kutse-eetika alused 
  • Abivajaja ja tema võrgustikuga kontakti loomine ja suhtlemine
  • Abivajaja tervist ja elukvaliteeti mõjutavate tegurite hindamine ja abivajaja toetamine
  • Abivajaja toimetuleku toetamine ning tervishoiu- ja rehabilitatsiooniteenuste korraldamine
  • Esmaabi
  • Abivajaja abistamine elamistoimingutes
  •  Hooldustöötaja töö korraldamine

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://ev.ee/est/hooldustootaja/