Võrdne ligipääsetavus kõikidele klientidele!

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital on sõlminud majandusliku elujõulisuse arenguhüppe vooru raames MTÜ EV Koolitusega projekti toetuslepingu.

Projekti nimi  „Võrdne ligipääsetavus kõikidele klientidele!“

Projekti periood 01.09.2018 – 31.12.2019

Suureks takistuseks meie MTÜ arengus on olnud asjaolu, et meie koolitustel ei ole saanud osaleda  piiratud töövõimega ja erivajadustega  inimesed, sest meie ruumid ei vasta  invatingimustele ja juurdepääs koolituskeskusele on raskendatud liikumispuudega inimeste jaoks.

Selle projekti oleme kirjutanud soovist koolitada ka piiratud töövõimega inimesi ja anda neile võimalus aktiivselt ühiskondlikus elus osaleda ning tõsta oma elatustaset.

Projekti eesmärk:

Luua tingimused , kus meie koolitusel saaksid osaleda kõik inimesed võrdsetel tingimustel,  ka erivajadustega inimesed.

Selleks oleme planeerinud tualettruumi ning ukseava rekonstrueerimise koos uue ukse paigaldamisega ning majja sissepääsuks lift-tõstuki ehitamise.

Nende tegevustega tagaksime tingimused, kus meie koolitusel saaksid osaleda ka erivajadustega inimesed ja meie ühing saaks edaspidi aktiivselt osaleda riigihangetes.

Tulemus projekti elluviimisest:

  1. Laieneb meie pikaajaline koostöö Töötukassaga töötute, piiratud töövõimega,  inimeste koolitamisel.
  2. Osaleme töötute inimestele osutatavate teenuste konkurssidel ja riigihangetel
  3. Suureneb koolitusel osalejate arv ja tõuseb meie majanduslik tase