EV Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Majandustegevusteade on esitatud EHIS-esse
Õppemaksust tagastatakse 20 % — Maksu- ja Tolliamet

TEGEVUSJUHENDAJA

Sihtrühm: Erihariduseta ja rehabilitatsiooniteenuseid osutavate asutuste töötajad, kellel puudub kutsekvalifikatsioon, madal või vananenud kutsekvalifikatsioon või soovivad sooritada Tegevusjuendaja kutsestandardi tase 4 kutseeksamit.
Koolituse eesmärk: Koolituse läbinu juhib ja toetab  psüühiliste erivajadustega inimest tema igapäevases tegevuses, et tagada tema elukvaliteet. Õppijal on vajalikud teadmised kvalifikatsioonistandardi Tegevusjuhendaja 4. taseme eksami sooritamiseks.

Kestvus: 260 ak. t. (millest 190 ak.t. auditoorse ja praktilise töö tunnid ja 70 ak. t. on iseseisvat tööd)
Maksumus: 2100 euro

Koolitajad:
Tereza Kipper — psühholoogiline kõrgharidus
Inga Semjonova — rakenduskõrgharidus, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Jaana Palusaar — RN MA — erakorralise meditsiini õde, intensiivõenduse spetsialist, Haridusteaduste   magister (andragoogika)

Angela Melikhova — juriidiline kõrgharidus, andragoog 6

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

◾Sotsiaalabi psüühiliste erivajadustega inimestele

◾Kliendi sotsiaalsete oskuste arendamine

◾Kliendi toimetulekuoskuste arendamine ja toetamine

◾Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevastes tegevustes

◾Kliendi kontroll ja tugi vaba aja veetmise korraldamisel

◾Kliendiga seotud võrgustiku loomine ja hoidmine

◾Esmaabi

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://ev.ee/est/tegevusjuhendaja-2/