EV Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Majandustegevusteade on esitatud EHIS-esse
Õppemaksust tagastatakse 20 % — Maksu- ja Tolliamet

TÄISKASVANUTE KOOLITAJA (ANDRAGOOGI) KOOLITUS 

Sihtgrupp: 

  • igat tüüpi haridusasutuste juhid ja õpetajad, kelle tegevus on seotud täiskasvanuharidusega;
  • personaliosakonna, haridus- või arendusosakonna juhid ja töötajad, kes korraldavad või viivad ettevõttes läbi koolitusi;
  • erinevas vormis koolitusi pakkuvad spetsialistid (seminaride, töötubade, ümarlaudade, õppe sessioone);
  • erinevatele täiskasvanute sihtrühmadele suunatud koolitusprogrammide juhid;
  • äritreenerid ning äri-coachid;
  • täiskasvanutele mõeldud huvitegevuse juhendajad (uute hobide õppimine, kasulike harjumuste omandamine jms.)


Koolituse eesmärk: Õpetajate ametipädevuste kvaliteetne muutumine ning areng, mis on vajalik täiskasvanuhariduse valdkonna erialaste probleemide lahendamiseks.

Kursuse kestvus — 180 ak tundi, millest on 110 ak tundi auditoorset tööd ja 70 ak tundi iseseisvat 
Maksumus — 1452 euro
Koolitajad:

Elena Morozova — ärikoolituste koolitaja, tehniline kõrgharidus ja psühholoogia-alane kõrgharidus
Aleksandr Martõnov—kõrgharidus sotsiaaltöö erialal, 6. taseme andragoog 
Galina Safronova — kõrgharidus, õppinud Eesti Kõrgema Kommertskooli Avatud Ülikoolis, 6. taseme andragoog.

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

  • Täiskasvanute koolitamise pädevused ja tehnoloogiad
  • Õppeprotsessi ettevalmistamine
  • Professionaalne enesearendamine
  • Eneseanalüüsi koostamise elukutse (Täiskasvanute koolitaja, tase 6) eksami sooritamiseks.

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://ev.ee/est/lapsehoidja-2/