Loodusõpetus 6. klassi jaoks

Õppekava: 100 аk.t.
Keel: eesti keel  (vene õppekeelega koolide jaoks)
Maksumus:  400 euro

LOODUSÕPETUSE KAVA (6kl):

Nr TEEMA Alateema
1. EESTIMEIE KODUMAA / ЭСТОНИЯ – НАША РОДИНА 1.1.   Eestit iseloomustavad andmed / Общие данные по Эстонии
2. PINNAMOOD / РЕЛЬЕФ 2.1. Maakoor koosneb kivimitest / Строение земной коры
3. ILM / ПОГОДА 3.1. Ilm on õhkkonna seisund / Погода — состояние атмосферы
4. METS / ЛЕС 4.1.  Elutingimused metsas / Условия обитания в лесу
5. SOO / БОЛОТО 5.1. Elutingimused soos / Условия обитания на болоте
6. NIIT / ЛУГ 6.1. Elutingimused niidul / Условия обитания на лугу
7. ILMASTIK JA KLIIMA/ ПОГОДА И КЛИМАТ 7.1. Ilmastik / Погода
8. PÕLD / ПОЛЕ 8.1.  Põld ja aed elukeskonnana / Поле и сад как среда обитания
9. AED / САД 9.1. Mida aias kasvatatakse / Что выращивается в саду?
10. ASULAD/ ПОСЕЛЕНИЯ 10.1. Asustuse kujunemine / Возникновение поселений
11. JÄRV / ОЗЕРО 11.1. Eesti järved / Озера Эстонии
12. JÕGI/ РЕКА 12.1. Eesti jõed / Реки Эстонии
13. LÄÄNEMERI / БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ 13.1. Eesti ja Läänemeri / Эстония и Балтийское море
14. LOODUSKAITSE EESTIS / ОХРАНА ПРИРОДЫ В ЭСТОНИИ 14.1. Veekogude tähtsus, kasutamine ja kaitse / Важность, использование и охрана водоемов