Loodusõpetus 5. klassi jaoks

Õppekava: 55 ак.ч.
Keel: eesti keel  (vene õppekeelega koolide jaoks)
Maksumus: 220 euro

LOODUSÕPETUSE KAVA (5kl):

Nr TEEMA Alateema
1. VESI / ВОДА 1.1.Veeta ei saa / Без воды нельзя прожить
2. VESI JA ELU / ВОДА И ЖИЗНЬ 2.1. Kuidas loomad vees hingavad? / Как животные дышат в воде
3. ÕHK / ВОЗДУХ 3.1. Milles koosneb õhk? / Из чего состоит воздух?
4. ÕHK ja ORGANISMID / ВОЗДУХ И ОРГАНИЗМЫ 4.1. Elusolendid on tundlikud õhu omaduste suhtes / Живые существа чувствительны к свойствам воздуха
5. MULD / ПОЧВА 5.1. Mulla tähtsus / Необходимость почвы
6. LOODUSVARAD / ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА 6.1. Taastuvad ja taastumatud loodusvarad / Восполняемые и не восполняемые природные ресурсы