EV Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Excel edasijõudnutele

Majandustegevusteade on esitatud EHIS-esse
Õppemaksust tagastatakse 20 % — Maksu- ja Tolliamet

 

Kestvus — 12 ak.tundi auditoorset tööd  ja 3 ak.t. iseseisvat tööd
Maksumus — 168 eurot

Õppejõud:
Nils Härsing — (kõrgharidus, õpetaja info-ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas)
Kristjan Normet (kõrgharidus, õpetaja info-ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas)

Koolituse eesmärgiks  on põhjalik koolitus neile, kel vajadus kastutada Exceli laiemat funktsionaalsust ning soov muuta töö efektiivsemaks.

Koolituse lõpuks õppija:

  • koostab dünaamiliselt seotud tabeleid ja neid kujundab vastavalt andmetüüpidele või lahtrite väärtustele;
  • kasutab erinevaid arvutusfunktsioone ja funktsioone kombineerides luua keerukamaid valemeid;
  • loob ja kujundab diagramme andmete illustreerimiseks;
  • analüüsib suuri tabeleid kasutades sorteerimise, filtreerimise ja risttabeli võimalusi.

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://ev.ee/est/excel-edasijoudnutele/