EV Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Matemaatika

Majandustegevusteade on esitatud EHIS-esse

Kui te leiate, et teile on vajalik täiendav ettevalmistus edukaks matemaatika eksami sooritamiseks, siis on see kursus just teile.
Ühe ak tunni maksumus – 6,50 eurot.
Grupp alates 6 inimesest
Õppejõud:
Veronika Krištal (pedagoogiline kõrgharidus, matemaatika õpetaja)

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

 • Tegevused ratsionaalarvudega
 • Võrrandite lahendamine
 • Lineaarsed võrratused, võrratusesüsteemid ja nende lahendamise võimalused
 • Tekstülesannete lahendamine võrrandite ja võrrandisüsteemide koostamisel.
 • Arvu astme mõiste ja tema omadused. Naturaalarvulise näitajaga aste ja täisarvulise näitajaga aste.
 • Avaldiste lihtsustamine
 • Funktsioonid ja nende graafikud
 • Planimeetria ja stereomeetria
 • Statistika
 • Reaalarvud. Ülesanded protsentidega.
 • Võrrandid ja võrratus, nende süsteemid
 • Trigonomeetria
 • Funktsioonid, nende omadused ja graafikud
 • Arvujada
 • Ekstreemülesanded (optimaalne lahendus)
 • Analüütilise geomeetria elemendid
 • Planimeetria
 • Stereomeetria
 • Тõenäosusteooria
 • Kirjeldava statistika elemendid

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://ev.ee/est/matemaatika-2/